Praktyki i wolontariat

Praktyki dla studentów

Na praktyki studenckie przyjmujemy studentów kierunków odpowiadających profilowi stowarzyszenia (studia licencjackie lub magisterskie)

  • praktyki studenckie trwają od 2. do 6. miesięcy, w zależności od indywidualnych ustaleń ze Studentem lub wymogów Uczelni kierującej
  • praktyki mogą być wykonywane w formie zdalnej
  • praktyki realizowane są na podstawie pisemnego porozumienia
  • praktyki studenckie są nieodpłatne, chyba że Zarząd Stowarzyszenia postanowi inaczej

Wolontariat

Zapraszamy osoby od 16 roku życia do pomocy przy promocji i organizacji warsztatów, produkcji filmowych i teatralnych. Terminy oraz zakres wolontariatu uzależnione są od indywidualnych preferencji oraz realizowanych projektów.

Zgłoś się od razu za pomocą formularza.