Co możecie znaleźć w zakładce “O nas”? MISJA I STATUT – jak sama nazwa wskazuje, tutaj oficjalne dokumenty ZARZĄD – informacje o osobach zarządzających Stowarzyszeniem WSPÓŁPRACOWNICY – informacje o wszystkich współpracujących z nami osobach NASZE PATRONATY – tutaj znajdziecie wydarzenia objęte patronatem KMT Klikając po prosto O NAS znajdziecie trochę faktów z historii i genezie […]